การช่วยเหลือและสนับสนุน VidOn XBMC

ชิพเซ็ตที่รองรับ

  1. 1 การตั้งค่า Amlogic SDK - S802 S805 S812
  2. 2 การตั้งค่า Allwinner SDK - A20 A31 A31s
  3. 3 หาก VidOn XBMC ไม่สามารถใช้งานบนกล่องแอนดรอยอื่นๆ ต้องทำอย่างไร?