การช่วยเหลือและสนับสนุน VidOn Box

กล่อง VidOn Box

ข้อมูลล่าสุด

ดาวน์โหลดSDK เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับ VidOn Box: v 1.2

ดาวน์โหลดVMC เวอร์ชั่นล่าสุด สำหรับ VidOn Box: 0.0.1.9

ดาวน์โหลดVidOn XBMC เวอร์ชั่นล่าสุด: 14.2.1

ดาวน์โหลดVidOn XBMC (Based on XBMC 13.2): 1.0.0.0