ติดต่อเรา

สำหรับลูกค้าองค์การ กรุณาติดต่อ
marketing@vidon.me


ข้อมูลเพิ่มเติม

เวอร์ชั่น SDK:
วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบเวอร์ชั่น SDK ได้ที่เมนู "ข้อมูลระบบ" บน VidOn Media Center.

เวอร์ชั่น VidOn Media Center:
วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบเวอร์ชั่น VMC ได้ที่เมนู "ข้อมูลระบบ" บน VidOn Media Center

เวอร์ชั่น VidOn XBMC:
วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบเวอร์ชั่น XBMC ได้ที่เมนู ระบบ>ตั้งค่า>เกี่ยวกับ VidOn XBMC

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบปฎิบัติการ:
เวอร์ชั่น VidOn Server:

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์:
เวอร์ชั่น VidOn Player:

ข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์:
เวอร์ชั่น VidOn Cloud:

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาเลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน VidOn XBMC

VidOn Box VidOn.me Box AV100 VidOn.me Box AV200
อื่นๆ
เวอร์ชั่น VidOn XBMC:
วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบเวอร์ชั่น XBMC ได้ที่เมนู ระบบ>ตั้งค่า>เกี่ยวกับ VidOn XBMC